Rasul-Rasul Ulul ‘Azmi

Di antara para nabi dan rasul yang diutus Allah, terdapat rasul-rasul yang bergelar “Ulul Azmi”. Ulul Azmi artinya yang mempunyai tekad yang kuat dan keteguhan yang luar biasa tanpa batas. Mereka mengerahkan segala daya dan upaya dengan penuh kesabaran untuk menegakkan kalimah Allah dan syariat-Nya di muka bumi. walaupun godaan dan tantangan serta bahaya yang silih berganti, mereka terus menjalankan misi kenabian yang telah di amanahkan, dengan penuh ikhlas karena Allah semata. Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad saw untuk mengambil suri tauladan dari para rasul ulul azmi. Firmannya yang artinya:

“Maka bersabarlah kamu seperti rasul-rasul Ulul Azmi.” (QS Al Ahqaf: 35)

Rasul-rasul Ulul Azmi adalah:

  1. Nabi Nuh as
  2. Nabi Ibrahim as
  3. Nabi Musa as
  4. Nabi Isa as
  5. Nabi Muhammad saw

Allah telah menyebutkan nama-nama mereka dalam Al-Quran dalam dua buah ayat berikut yang artinya:

“Dan ingatlah ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (Muhammad, dari nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh,” (QS Al Ahzab: 7)


“Dia telah mensyariatkan kami tentang agama apa yang telah diwasiatkan Nya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan isa yaitu; Tegakkanlah agama Allah dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada agama-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).” (QS Asy-Syura: 13)

 

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: