Syeikh Abdul Qadir Jailany

Syeikh Abdul Qadir Jaelani

Nama beliau dan keturunannya dari bagian Ayah

Mahyuddin Abu Muhammad Abdul Qadir Al Jilani bin Abu Saleh Musa bin Abdullah bin Yahya Al Jahid bin Al Imam Muhammad bin Al Imam Daud bin Al Imam Musa bin Al Imam Abdullah bin Al Imam Musa Al Jaun bin Al Imam Abdullah Al Mohd (lebih dikenali sebagai Al Majl) bin Al Imam Hassan alMuthni bin Al Imam Al Hassan Al Bast bin Al Imam AmirulMukmin ‘Ali bin Abu Talib, KarramAllahu wajhah.

Keturunan dari bagian Ibu

Nama ibunya Fatimah binti Al Imam Abdullah bin Mahmud bin Kamaludin Isa bin Jamaluddin bin Al Imam Abdullah Al Sauma’i (lebih dikenali Al Zahid) bin Sayyidina Ali Zainal ‘Abidin bin Al Imam Al Hussein bin Al Imam ‘Ali bin Abu Talib, saudara Al Mustafa(s.a.w.) yang berkahwin dengan Fatimah Az Zahra Al Batul.
Beliau mendapat penggilan Al Jailani dari Jilan, sebuah wilayah merdeka dari Negara Tabristan juga dikenali sebagai Kilan.
Abdul Qadir dilahirkan di sini pada tahun 470H dan beliau kembali ke rahmatullah pada tahun 671 H pada malam Sabtu , 10 Rabi’awal pada usia 91 tahun. Beliau dimakamkan diserambi madrasahnya. Nasaruddin mengkebumikan beliau pada paginya sambil membacakan Qasidah yang berbunyi “Kesedihan (merujuk kepada kematian) pada pagi ini merupakan kekalahan Jilani, di mana beliau merupakan sumber makrifah yang terkenal”
Penampilan Abdul Qadir
Al Imam Muwafik Al Din Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al Muqaddisi berkata, “Syeikh Al Islam Al Syeikh Mahyuddin Abu Muhammad Abdul Qadir Al Jilani r.a. Merupakan seorang yang kurus dan tinggi dan memiliki rupa baik dengan bulu keningnya bercantum. Suara beliau nyaring dan beliau berpengetahuan luas.
Rumah di mana beliau dibesarkan dikenal sebagai Rumah Kemuliaan dan Pengetahuan. Ini karena keturunan beliau dari ayah dan ibunya merupakan golongan yang berilmu dan berkedudukan. Penduduk setempat juga menyebut rumah tersebut sebagai rumah yang mulia.
Tidak salah jika Abdul Qadir dibesarkan sejak kecil di daerah itu dan menghafal Al Quran sejak kecil dan kemudian pada umur 18 tahun, beliau mulai merantau ke Baghdad pada tahun 488H. Kepergian beliau adalah untuk menambah ilmu beliau pada jalan Allah seperti yang difirmankan Allah dalam Surah An-Nisa ayat 100.
“Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
Abdul Qadir mengikut jejak langkah keturunannya yang juga dikenali sebagai keluarga Ilmuwan dan beiman demi mencapai cita-citanya menjadi seorang yang adil dan mulia di sisi Allah dan Umat Islam.
Allah berfirman: Surah At Thur ayat 21:
“Dan orang-oranng yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.”
Abdul Qadir merupakan seorang insan yang terpelihara oleh Allah. Ini dapat dibuktikan dari cerita masyarakat sekeliling. Sewaktu muda beliau berkerja sebagai petani. Pada suatu hari, ketika beliau sedang membajak tanah menggunakan seekor lembu, tiba-tiba lembu tersebut memalingkan mukanya ke arah beliau dan berkata ”Oh Abdul Qadir, Allah tidak menciptakan kamu untuk kerja ini.”
Dari sumber yang lain pula menyatakan, Abdul Qadir memanjat ke atas atap rumahnya dan melihat fenomena luar biasa yaitu jemaah Haji berkumpul di Arafah, dan jemaah lainnya sedang mengelilingi Ka’abah.
Kedua kejadian itu membuatkan beliau merasa takut dan terkejut. Beliau memberitahu pada ibunya dan ibunya berkata “ Ini membuktikan bahwa Allah telah memilihmu untuk diberi pengetahuan”
Setelah kejadian tersebut Abdul Qadir berhasrat untuk pergi ke Baghdad dengan tujuan untuk mendalami lagi ilmu pengetahuan dengan para ulama di sana. Ini karena ketika itu Baghdad merupakan pusat Ilmu dunia.
Sebelum berangkat ke Baghdad, Abdul Qadir meminta kebenaran dari ibunya agar Allah senantiasa di sampingnya dalam usahanya. Ibunya menjamin beliau akan keselamatan dengan syarat beliau hendaklah senantiasa berkata benar dan jangan sekali-kali menipu (tidak berbohong).
Dalam perjalanan beliau ke Baghdad, sekumpulan perampok telah datang kepada beliau, dan menanyakan kepada beliau, berapa uang yang ada pada Abdul Qadir. Abdul Qadir menjawab dengan jujur sebagaimana yang telah dinasehatkan oleh ibunya. Beliau menyatakan jumlah uang yang ada di dalam kantongnya. Akibat dari kejujurannya itu, perampok itu merasa sedih dan bertaubat atas perbuatannya itu.
Perampok itu bertanya pada Abdul Qadir, mengapa beliau berkata benar sedangkan beliau tahu akan dirampok. Lalu Abdul Qadir bercerita, beliau telah berjanji atas nama Allah pada ibunya bahwa beliau akan bercakap benar dan jujur. Perampok tersebut merasa heran dan takjub atas kejujuran Abdul Qadir menjaga janjinya dengan usianya yang semuda itu, sedangkan perampok itu memikirkan hal dirinya yang telah sekian lama hidup merampok dan bertentangan dengan Islam.
Firman Allah Surah At Taubah ayat 119:
“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.”
Abdul Qadir meneruskan perjalanannya dan sampai di Baghdad pada tahun 488H dan mulai belajar dengan ulama-ulama dan orang-orang saleh.

Kesimpulan

Syaikh Abdul Qadir Jilani dibesarkan dengan baik. Beliau merupakan seorang yang alim, jujur, ikhlas dan benar. Semua nilai-nilai ini menjadi simbol Tareqat Qadariah yang terus menerus berkembang hasil usaha dari pengasasnya yaitu Syaikh Abdul Qadir Jilani dan tareqat ini berdasarkan pengalaman peribadi beliau tentang Islam, Iman, dan Ihsan. Ini akan mengajar kita tentang Ikhlas, Wara’ , Zuhud, Taqwa, penyerahan diri sendiri, ketabahan, kehambaan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan diri dari syaitan, menghayati kitab syariah, membersihkan hati dari perkara yang memusnahkannya, membersihkan kata-kata, senantiasa melakukan perintah Allah demi mencari keredhaan-Nya, bersungguh-sungguh dalam menentang kehendak nafsu, dan mengamalkan perbuatan yang mulia.
Semua cara ini diperintahkan oleh Abdul Qadir, di mana beliau adalah pendukung jalan Tasawuf yang bermakna juga beliau merupakan seorang pengajar. Di dalam kitabnya, Abdul Qadir menggunakan perubahan dalam menyampaikan perbedaan hamba dan kehendak nafsu.

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: